Katedra Chemii Organicznej
Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

Skład osobowy

Prace badawcze

Dla studentów

Usługi

Historia Zakładu

Kontakt

Przydatne linki

Strona główna

Chemia organiczna – laboratorium
dla studentów kierunku Technologia Chemiczna

Opis przedmiotu
Regulamin - semestr zimowy 2020/2021

Materiały pomocnicze
Prowadzenie dziennika laboratoryjnego
Preparatyka Organiczna - opis wykonywanych ćwiczeń - semestr zimowy 2020/2021
Podstawy opisu widm NMR i IR
Opis widm w dzienniku laboratoryjnym
Atlas widm do interpretacji - semestr zimowy 2020/2021
Mycie szkła
Zagadnienia do kolokwium Blok A
Zagadnienia do kolokwium Blok B

Instrukcje BHP
Zarządzenie Dziekana z dn. 27.08.2018
Instrukcja ogólna BHP
Zbierania i eliminacji odpadów niebezpiecznych
Charakterystyka środków gaśniczych
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach cz.1
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach cz.2


Katedra Chemii Organicznej 2008-2020 Ostatnia modyfikacja 1.10.2020