Zakład Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego PW

Skład osobowy

Prace badawcze

Dla studentów

Usługi

Historia Zakładu

Kontakt

Przydatne linki

Strona główna

Chemia organiczna – laboratorium
dla studentów kierunku Technologia Chemiczna

Opis przedmiotu
Regulamin pracowni preparatyki organicznej

Materiały pomocnicze
Prowadzenie dziennika laboratoryjnego
Preparatyka Organiczna - opis wykonywanych ćwiczeń
Podstawy opisu widm NMR i IR
Opis widm w dzienniku laboratoryjnym
Atlas widm
Mycie szkła
Zagadnienia do kolokwium Blok A
Zagadnienia do kolokwium Blok B

Instrukcje BHP
Zarządzenie Dziekana z dn. 27.08.2018
Instrukcja ogólna BHP
Zbierania i eliminacji odpadów niebezpiecznych
Charakterystyka środków gaśniczych
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach cz.1
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach cz.2


Zakład Chemii Organicznej 2008-2018 Ostatnia modyfikacja 21.11.2018