Zakład Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego PW

Skład osobowy

Prace badawcze

Dla studentów

Usługi

Historia Zakładu

Kontakt

Przydatne linki

Strona główna

Przedmiot

Chemia organiczna - laboratorium


Rok

III


Forma zajęć

Laboratorium


Semestr

zimowyLiczba godzin

90


Numer katalogowy

CH.TIK 5002


Liczba punktów ECTS

7


Prowadzący

dr inż. Magdalena PopławskaOpis przedmiotu

W trakcie pracy w laboratorium preparatyki organicznej wiedza teoretyczna przekazana na wykładzie i ćwiczeniach z chemii organicznej jest w praktyce wykorzystywana do syntezy i identyfikacji wybranych związków organicznych. Celem laboratorium jest opanowanie przez studentów techniki pracy w zakresie syntezy organicznej a więc np.: nabycie umiejętności posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, kontroli przebiegu reakcji, wyodrębniania i oczyszczania produktów reakcji. Odrabiający laboratoruim zapoznają się również z podstawowymi zagrożeniami i zasadami bezpiecznej pracy w laboratorium preparatyki organicznej.
Wymagane wcześniejsze zaliczenie przedmiotów

Chemia organiczna


Forma zaliczenia


Ocena pracy w semestrze
Zakład Chemii Organicznej 2008-2015 Ostatnia modyfikacja 25.09.2015