Zakład Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego PW

Skład osobowy

Prace badawcze

Dla studentów

Usługi

Historia Zakładu

Kontakt

Przydatne linki

Strona główna

kierunek Technologia Chemiczna
studia I-go stopnia

Chemia Organiczna - wykłady i ćwiczenia audytoryjne
Chemia Organiczna - laboratorium
Praktyczne aspekty interpretacji widm IR, 1H i 13C NMR - wykład obieralny, prof. P. Szczeciński
Chemia Organiczna - mechanizmy, stereochemia - wykład obieralny, dr inż. M. Popławska
Synteza, właściwości i zastosowanie związków heterocyklicznych - wykład obieralny, dr inż. M. Popławska, dr hab. inż. M. Koszytkowska-Stawińska, dr inż. H. Krawczyk
Reakcje wieloskładnikowe w syntezie organicznej - wykład obieralny, dr hab. inż. M. Koszytkowska-Stawińska, dr inż. E. Mironiuk-Puchalska

studia II-go stopnia

Zastosowanie spektroskopii NMR w medycynie - wykład i ćwiczenia, dr hab. inż. Hanna Krawczyk
Związki heterocykliczne - synteza i wykorzystanie w chemii medycznej - wykład, dr hab. inż Mariola Koszytkowska-Stawińska
Nowoczesne techniki reakcyjne w chemii medycznej - wykład obieralny, dr hab. inż. Mariola Koszytkowska-Stawińska
Wybrane zagadnienia z chemii związków naturalnych - wykład, dr inż. Ewa Mironiuk-Puchalska
Synteza asymetryczna - wykład, dr inż. Tomasz Rowicki

kierunek Biotechnologia

Chemia Organiczna - wykłady i ćwiczenia audytoryjne
Chemia Organiczna - laboratorium

studia II-go stopnia

Zastosowanie spektroskopii NMR do badania związków pochodzenia naturalnego - wykład

kierunek Inżynieria Chemiczna

Chemia Organiczna - wykład
Chemia Organiczna - laboratorium


kierunek Biogospodarka

Chemia Organiczna - laboratorium

Zakład Chemii Organicznej 2008-2019 Ostatnia modyfikacja 15.02.2019