Zakład Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego PW

Skład osobowy

Prace badawcze

Dla studentów

Usługi

Historia Zakładu

Kontakt

Przydatne linki

Strona główna

Chemia Organiczna - wykład
dla studentów wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Dr inż. Ewa Mironiuk-Puchalska
Konsultacje w roku akademickim 2016/2017:
Poniedziałek 1600 - 1730, Gmach Chemii, ul Noakowskiego 3, pok. 231

Opis przedmiotu
Regulamin przedmiotu

Proponowane terminy egzaminu w roku akademickim 2016/2017 zostaną podane na wykładzie

Praca domowa nr 1/2009
Praca domowa nr 2/2009
Praca domowa nr 3/2009
Praca domowa nr 4/2009
Praca domowa nr 5/2009

Praca domowa nr 1/2008 - rozwiązania
Praca domowa nr 2/2008 - rozwiązania
Praca domowa nr 3/2008 - rozwiązania
Praca domowa nr 4/2008 - rozwiązania
Praca domowa nr 5/2008 - rozwiązania

Zadania treningowe

Egzamin 5.09.2011 - rozwiązania
Egzamin 9.02.2011
Egzamin 2.02.2011
Egzamin 17.09.2010 - rozwiązania
Egzamin 14.09.2009 - rozwiązania
Egzamin 29.01.2010
Egzamin 9.02.2009 - rozwiązania
Egzamin 3.02.2009 - rozwiązania
Egzamin 16.09.2008 - rozwiązania
Egzamin 8.02.2008 - rozwiązania
Egzamin 1.02.2008 - rozwiązania

Konspekt wykładu
W1 klasy zw. org., alkany i cykloalkany
W2 Stereoizomeria
W3 Alkeny i cykloalkeny
W4 Alkadieny i alkiny
W5 Pochodne benzenu
W6 Fluorowcopochodne
W7 Alkohole i fenole
W8 Etery i epoksyzwiązki
W9 Aldehydy i ketony
W10 Kwasy karboksylowe i ich pochodne
W11 Aminy
W12 Technika lab.
Karty charakterystyki odczynników chemicznych i obliczenia

Nazewnictwo wybranych klas związków organicznych
Na podstawie skryptu D. Buza, W. Sas, P. Szczeciński "Chemia Organiczna. Kurs podstawowy" Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2006
Alkany
Acykliczne węglowodory nienasycone
Węglowodory alifatyczne monocykliczne
Węglowodory bicykliczne
Monocykliczne węglowodory aromatyczne
Policykliczne węglowodory aromatyczne
Fluorowcopochodne
Hydroksypochodne
Etery
Aldehydy
Ketony
Kwasy karboksylowe
Pochodne kwasów karboksylowych
Aminy
Związki azowe i sole diazoniowe
Niektóre pospolite grupy uporządkowane wg reguły pierwszeństwa


Zakład Chemii Organicznej 2008-2016 Ostatnia modyfikacja 3.10.2016