Katedra Chemii Organicznej
Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

Skład osobowy

Prace badawcze

Dla studentów

Usługi

Historia Zakładu

Kontakt

Przydatne linki

Strona główna

kierunek Technologia Chemiczna
studia I-go stopnia

Chemia Organiczna - wykład i ćwiczenia audytoryjne, prof. dr hab. inż. S. Ostrowski,
Chemia Organiczna laboratorium
Synteza, właściwości i zastosowanie związków heterocyklicznych - wykład obieralny, dr inż. M. Popławska, dr hab. inż. M. Koszytkowska-Stawińska, prof. uczelni, dr hab inż. H. Krawczyk, prof. uczelni
Reakcje wieloskładnikowe w syntezie organicznej - wykład obieralny, dr hab. inż. M. Koszytkowska-Stawińska, prof. uczelni, dr inż. E. Mironiuk-Puchalska
Praktyczne aspekty interpretacji widm IR, Ramana i NMR - wykład obieralny, dr inż. Maciej Malinowski

studia II-go stopnia

Zastosowanie spektroskopii NMR w medycynie - wykład i ćwiczenia, dr hab. inż. Hanna Krawczyk, prof. uczelni
Przemysłowe procesy katalityczne, część II - Kataliza kompleksami metali - wykład, dr hab. inż. Włodzimierz Buchowicz, prof. uczelni
Przemysłowe zastosowania metatezy olefin - wykład, dr hab. inż. Włodzimierz Buchowicz, prof. uczelni
Kataliza homo- i heterofazowa - wykład, dr hab. inż. Włodzimierz Buchowicz, prof. uczelni
Związki heterocykliczne - synteza i wykorzystanie w chemii medycznej - wykład, dr hab. inż Mariola Koszytkowska-Stawińska, prof. uczelni
Nowoczesne techniki reakcyjne w chemii medycznej - wykład obieralny, dr hab. inż. Mariola Koszytkowska-Stawińska, prof. uczelni
Wybrane zagadnienia z chemii związków naturalnych - wykład, dr inż. Ewa Mironiuk-Puchalska
Synteza asymetryczna - wykład, dr inż. Tomasz Rowicki
Metody syntezy organicznej - część I - "Reakcje pericykliczne" - dr inż. Artur Kasprzak

kierunek Technologia Chemiczna - profil praktyczny
studia I-go stopnia

Synteza Organiczna - wykład i zajęcia projektowe
Laboratorium z Preparatyki Organicznej

kierunek Biotechnologia
studia I-go stopnia

Chemia Organiczna - wykład i ćwiczenia audytoryjne
Chemia Organiczna - laboratorium

studia II-go stopnia

Zastosowanie spektroskopii NMR do badania związków pochodzenia naturalnego - wykład

kierunek Inżynieria Chemiczna

Chemia Organiczna - wykład, dr inż. Ewa Mironiuk-Puchalska
Chemia Organiczna - laboratorium


kierunek Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej

Chemia Organiczna - wykład, dr hab. inż Mariola Koszytkowska-Stawińska, prof. uczelni
Chemia Organiczna - laboratorium dr hab. inż Mariola Koszytkowska-Stawińska, prof. uczelni; dr inż. Magdalena Popławska

kierunek Przyszłość

Chemia organiczna - laboratorium dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego

Katedra Chemii Organicznej 2008-2024 Ostatnia modyfikacja 7.03.2024