Katedra Chemii Organicznej
Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

Skład osobowy

Prace badawcze

Dla studentów

Usługi

Historia Zakładu

Kontakt

Przydatne linki

Strona główna

Chemia organiczna – wykłady + ćwiczenia
dla studentów kierunku Biotechnologia

Regulamin Przedmiotu - semestr zimowy 2021/2022

Materiały pomocnicze
1. Zagadnienia wstępne
2. Węglowodory alifatyczne - nomenklatura
3. Cykloalkany
4. Węglowodory alifatyczne - reakcje
5. Węglowodory alifatyczne - dodatek
6. Węglowodory alifatyczne - synteza
7. Dieny
8. Zadania treningowe - stereochemia
9. Zadania treningowe - węglowodory alifatyczne
10. Areny - nomenklatura
11. Areny - budowa
12. Areny - reakcje
13. Zadania treningowe - areny
14. Fluorowcopochodne - nomenklatura
15. Fluorowcopochodne
16. Zadania treningowe - substytucja, eliminacja
17. Związki metaloorganiczne
18. Alkohole i fenole
19. Zadania treningowe - alkohole i fenole
20. Etery, nitrozwiązki, związki siarki
21. Zadania treningowe - etery, nitrozwiązki, związki siarki
22. Aldehydy i ketony
23. Zadania treningowe - aldehydy i ketony
24. Kwasy karboksylowe i ich pochodne
25. Zadania treningowe - kwasy karboksylowe i ich pochodne
26. Aminy
27. Zadania treningowe - aminy
28. Cukry
29. Aminokwasy
30. Peptydy

Katedra Chemii Organicznej 2008-2021 Ostatnia modyfikacja 19.10.2021