Katedra Chemii Organicznej
Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

Skład osobowy

Prace badawcze

Dla studentów

Usługi

Historia Zakładu

Kontakt

Przydatne linki

Strona główna

Chemia Organiczna - wykład
dla studentów wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Dr inż. Ewa Mironiuk-Puchalska

Opis przedmiotu
Regulamin przedmiotu

Nazewnictwo wybranych klas związków organicznych
Na podstawie skryptu D. Buza, W. Sas, P. Szczeciński "Chemia Organiczna. Kurs podstawowy" Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2006
Alkany
Acykliczne węglowodory nienasycone
Węglowodory alifatyczne monocykliczne
Węglowodory bicykliczne
Monocykliczne węglowodory aromatyczne
Policykliczne węglowodory aromatyczne
Fluorowcopochodne
Hydroksypochodne
Etery
Aldehydy
Ketony
Kwasy karboksylowe
Pochodne kwasów karboksylowych
Aminy
Związki azowe i sole diazoniowe
Niektóre pospolite grupy uporządkowane wg reguły pierwszeństwa


Katedra Chemii Organicznej 2008-2020 Ostatnia modyfikacja 30.09.2020