Zakład Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego PW

Skład osobowy

Prace badawcze

Dla studentów

Usługi

Historia Zakładu

Kontakt

Przydatne linki

Strona główna

Przedmiot:

Chemia Organiczna

Forma prowadzenia zajęć:

wykład

Prowadzący:

dr inż. Ewa Mironiuk-Puchalska

Liczba godzin:

45

Forma zaliczenia:

egzamin pisemny

Opis przedmiotu:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawami chemii organicznej. Omawiane są w nim najważniejsze klasy związków organicznych takich jak: węglowodory nasycone, nienasycone i aromatyczne, ich halogenopochodne, alkohole, fenole, nitrozwiązki, aminy, związki karbonylowe oraz wybrane grupy związków naturalnych. Przedstawiane są zasady nazewnictwa, budowa i własności fizyczne, najważniejsze metody otrzymywania oraz charakterystyczne reakcje. Szczególny nacisk położony jest na reakcje mające zastosowanie w syntezie organicznej. Wyjaśniane są również podstawowe zagadnienia związane ze stereochemią związków organicznych.Zakład Chemii Organicznej 2008-2016 Ostatnia modyfikacja 3.10.2016