Katedra Chemii Organicznej
Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

Skład osobowy

Prace badawcze

Dla studentów

Usługi

Historia Zakładu

Kontakt

Przydatne linki

Strona główna

Chemia organiczna – laboratorium
dla uczxniów Liceum Ogólnokształcącego

Materiały pomocnicze
Prowadzenie dziennika laboratoryjnego

Ćwiczenie 1 - pomiar temperatury topnienia
Ćwiczenie 2 - pomiar gęstości cieczy
Ćwiczenie 3 - temperatura wrzenia
Ćwiczenie 4 - destylacja frakcyjna
Ćwiczenie 4 - cz. 2 - analiza frakcji z destylacji
Ćwiczenie 5 - wytwarzanie i badanie reaktywności węglowodorów gazowych
Ćwiczenie 6 - cz. 1 i 2 - addycja elektrofilowa do wiązania C=C
Ćwiczenie 7 - eliminacja z wytworzeniem wiązania podwójnego
Ćwiczenie 7 - cz. 2 - wydzielanie beta-bromostyrenu
Ćwiczenie 8 - destylacja z parą wodną - wydzielanie limonenu
Ćwiczenie 8 - cz. 2 - izolacja limonenu z destylatu, analiza GC
Ćwiczenie 9 - odwodnienie cykloheksanolu
Ćwiczenie 10 - test Lucasa
Ćwiczenie 11 - synteza chlorku tert-butylu
Ćwiczenie 12 - synteza kwasu acetylosalicylowego
Ćwiczenie 13 - synteza żywicy fenolowo-formaldehydowej
Ćwiczenie 14 - otrzymywanie kompozytu z żywicy
Ćwiczenie 15 - reakcje charakterystyczne aldehydów i ketonów
Ćwiczenie 16 - kwasowość alkoholi, fenoli i kwasów karboksylowych
Ćwiczenie 17 - estryfikacja - synteza mrówczanu etylu
Ćwiczenie 18 - biodiesel - wytwarzanie z oleju roślinnego
Ćwiczenie 19 - cz. 1 synteza acetanilidu
Ćwiczenie 19 - cz. 2 oczyszczanie acetanilidu
Ćwiczenie 20 - hydroliza amidów, monitorowanie przebiegu reakcji za pomocą TLC
Ćwiczenie 21 - synteza barwnika #000F89
Ćwiczenie 22 - chemia pełna słodyczy, ...czyli reakcje cukrów
Ćwiczenie 23 - aminokwasy, białka

Instrukcje BHP
Zarządzenie Dziekana z dn. 27.08.2018
Instrukcja ogólna BHP
Zbierania i eliminacji odpadów niebezpiecznych
Charakterystyka środków gaśniczych
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach cz.1
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach cz.2


Katedra Chemii Organicznej 2008-2023 Ostatnia modyfikacja 14.06.2023