Zakład Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego PW

Skład osobowy

Prace badawcze

Dla studentów

Usługi

Historia Zakładu

Kontakt

Przydatne linki

Strona główna

  SYNTEZA AZOTOWYCH ANALOGÓW NUKLEOZYDÓW

Nasze zainteresowania badawcze skupiają się na syntezie azotowych analogów nukleozydów ze szczególnym uwzględnieniem aza-analogów nukleozydów stosowanych w terapii chorób wirusowych i nowotworowych, jak: acyclovir, ganciclovir, tiazofuryna. Aktywność biologiczna syntezowanych aza-analogów jest badana w Rega Institute for Medical Research, Katholieke Universiteit Leuven (Belgia). Badania są finansowane przez Politechnikę Warszawską oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (grant nr 1 T09B 013 30).

W skład zespołu wchodzą: Wojciech Sas, Mariola Koszytkowska-Stawińska, Ewa Mironiuk-Puchalska, .


Wybrane publikacje naukowe:

 1. Koszytkowska-Stawinska M.; Kolaczkowska E.; Adamkiewicz E.; De Clercq E. “Synthesis and antiviral properties of aza-analogues of ganciclovir derived from 5,5-bis(hydroxymethyl)-pyrrolidin-2-one” Tetrahedron 2007, 63, 10587–10595.

 2. Koszytkowska-Stawinska M.; Kaleta K.; Sas W.; De Clercq E. “Synthesis and antiviral properties of aza-analogues of Acyclovir” Nucleos. Nucleot. Nucl. 2007, 26, 51-64.

 3. Koszytkowska-Stawinska M.; Sas W.; De Clercq E. Synthesis of aza-analogues of Ganciclovir” Tetrahedron 2006, 62, 10325-10331.

 4. Koszytkowska-Stawinska M.; Sas W. Facile synthesis of acyclic azanucleosides from N-pivaloyloxymethyl amides and sulfonamides: synthesis of aza-analogues of Ganciclovir” Tetrahedron Lett. 2004, 45, 5437-5440.

 5. Mironiuk-Puchalska E.; Kolaczkowska E.; Sas W. Synthesis of (+/-)-branched-chain azaisonucleosides via Michael addition of 5-nitro-2,2-pentamethylene-1,3-dioxane to methyl 2-bromoacrylate” Tetrahedron Lett. 2002, 43, 8351-8354.

Patenty i zgłoszenia patentowe:

 1. P-381916, Mironiuk-Puchalska E.; Sas W.; Kołaczkowska E. „ Sposób otrzymywania nowych 5,5-bis(hydroksymetylo)-N-hydroksypirolidyn-2-onów”.

 2. P-381633, Kołaczkowska E.; Koszytkowska-Stawińska M.; Sas W. „Sposób otrzymywania 1-(acyloksymetylo)-5,5-bis(piwaloiloksymetylo)pirolidyn-2-onów".

 3. P-381511, Kołaczkowska E.; Koszytkowska-Stawińska M.; Sas W. „Sposób otrzymywania nowych purynowych azanukleozydów".

 4. P-381510, Kołaczkowska E.; Koszytkowska-Stawińska M.; Sas W. „Sposób otrzymywania nowych pirymidynowych azanukleozydów".

 5. P-377890, Koszytkowska-Stawińska M.; Sas W. „Sposób otrzymywania nowych acyklicznych aza-nukleozydów”.

 6. P-363794, Koszytkowska-Stawińska M.; Sas W. „Sposób otrzymywania nowych aza-analogów acyklicznych nukleozydów”.

 7. P-360761, Koszytkowska-Stawińska M.; Sas W. „Sposób otrzymywania nowych pochodnych 9-(aminometylo)-puryny”.

 8. P-360760, Koszytkowska-Stawińska M.; Sas W. „Sposób otrzymywania nowych pochodnych 1-(N-alkilosulfonamidometylo)-pirymidyny”.

 9. P-360759, Koszytkowska-Stawińska M.; Sas W. „Sposób otrzymywania nowych pochodnych 1-(N-alkiloamidometylo)-pirymidyny”.

 10. PL 194105, Koszytkowska-Stawińska M.; Sas W. „Sposób otrzymywania pochodnych N-tlenku 5,5-bis(hydroksymetylo)-1-piroliny z podstawnikiem heterocyklicznym w pozycji-2”.

 11. PL 192997, Koszytkowska-Stawińska M.; Sas W. „Sposób otrzymywania acetali 2,5,5-tris(hydroksymetylo)pirolidyny”.

 12. PL 192795, Koszytkowska-Stawińska M.; Sas W.; Gembarowski P. „Sposób otrzymywania acetali 2-aryloiloksymetylo-5,5-bis(hydroksymetylo)-1-pirolin”.

Zakład Chemii Organicznej 2008 Ostatnia modyfikacja 23.01.2008