Zakład Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego PW

Skład osobowy

Prace badawcze

Dla studentów

Usługi

Historia Zakładu

Kontakt

Przydatne linki

Strona główna

Dr hab. inż. Mariola Koszytkowska-Stawińska


mkoszyt@ch.pw.edu.pl
tel.: (+48 22) 234 58 01
pok.: 230

  SYNTEZA AZOTOWYCH ANALOGÓW NUKLEOZYDÓW

Nasze zainteresowania badawcze skupiają się na syntezie azotowych analogów nukleozydów ze szczególnym uwzględnieniem aza-analogów nukleozydów stosowanych w terapii chorób wirusowych i nowotworowych, jak: acyclovir, ganciclovir, tiazofuryna. Aktywność biologiczna syntezowanych aza-analogów jest badana w Rega Institute for Medical Research, Katholieke Universiteit Leuven (Belgia). Badania są finansowane przez Politechnikę Warszawską oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (grant nr 1 T09B 013 30).


Wybrane publikacje naukowe:

 1. Koszytkowska-Stawinska M.; Kolaczkowska E.; Adamkiewicz E.; De Clercq E. “Synthesis and antiviral properties of aza-analogues of ganciclovir derived from 5,5-bis(hydroxymethyl)-pyrrolidin-2-one” Tetrahedron 2007, 63, 10587–10595.

 2. Koszytkowska-Stawinska M.; Kaleta K.; Sas W.; De Clercq E. “Synthesis and antiviral properties of aza-analogues of Acyclovir” Nucleos. Nucleot. Nucl. 2007, 26, 51-64.

 3. Koszytkowska-Stawinska M.; Sas W.; De Clercq E. Synthesis of aza-analogues of Ganciclovir” Tetrahedron 2006, 62, 10325-10331.

 4. Koszytkowska-Stawinska M.; Sas W. Facile synthesis of acyclic azanucleosides from N-pivaloyloxymethyl amides and sulfonamides: synthesis of aza-analogues of Ganciclovir” Tetrahedron Lett. 2004, 45, 5437-5440.

 5. Mironiuk-Puchalska E.; Kolaczkowska E.; Sas W. Synthesis of (+/-)-branched-chain azaisonucleosides via Michael addition of 5-nitro-2,2-pentamethylene-1,3-dioxane to methyl 2-bromoacrylate” Tetrahedron Lett. 2002, 43, 8351-8354.

Patenty i zgłoszenia patentowe:

 1. P-381916, Mironiuk-Puchalska E.; Sas W.; Kołaczkowska E. „ Sposób otrzymywania nowych 5,5-bis(hydroksymetylo)-N-hydroksypirolidyn-2-onów”.

 2. P-381633, Kołaczkowska E.; Koszytkowska-Stawińska M.; Sas W. „Sposób otrzymywania 1-(acyloksymetylo)-5,5-bis(piwaloiloksymetylo)pirolidyn-2-onów".

 3. P-381511, Kołaczkowska E.; Koszytkowska-Stawińska M.; Sas W. „Sposób otrzymywania nowych purynowych azanukleozydów".

 4. P-381510, Kołaczkowska E.; Koszytkowska-Stawińska M.; Sas W. „Sposób otrzymywania nowych pirymidynowych azanukleozydów".

 5. P-377890, Koszytkowska-Stawińska M.; Sas W. „Sposób otrzymywania nowych acyklicznych aza-nukleozydów”.

 6. P-363794, Koszytkowska-Stawińska M.; Sas W. „Sposób otrzymywania nowych aza-analogów acyklicznych nukleozydów”.

 7. P-360761, Koszytkowska-Stawińska M.; Sas W. „Sposób otrzymywania nowych pochodnych 9-(aminometylo)-puryny”.

 8. P-360760, Koszytkowska-Stawińska M.; Sas W. „Sposób otrzymywania nowych pochodnych 1-(N-alkilosulfonamidometylo)-pirymidyny”.

 9. P-360759, Koszytkowska-Stawińska M.; Sas W. „Sposób otrzymywania nowych pochodnych 1-(N-alkiloamidometylo)-pirymidyny”.

 10. PL 194105, Koszytkowska-Stawińska M.; Sas W. „Sposób otrzymywania pochodnych N-tlenku 5,5-bis(hydroksymetylo)-1-piroliny z podstawnikiem heterocyklicznym w pozycji-2”.

 11. PL 192997, Koszytkowska-Stawińska M.; Sas W. „Sposób otrzymywania acetali 2,5,5-tris(hydroksymetylo)pirolidyny”.

 12. PL 192795, Koszytkowska-Stawińska M.; Sas W.; Gembarowski P. „Sposób otrzymywania acetali 2-aryloiloksymetylo-5,5-bis(hydroksymetylo)-1-pirolin”.

Zakład Chemii Organicznej 2008-2015 Ostatnia modyfikacja 23.02.2015