Zakład Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego PW

Skład osobowy

Prace badawcze

Dla studentów

Usługi

Historia Zakładu

Kontakt

Przydatne linki

Strona główna

Dr inż. Tomasz Rowicki


tomek@ch.pw.edu.pl
tel.: (+48 22) 234 73 73
pok.: 135

English version

Zainteresowania badawcze

  • Synteza iminocukrów, analogów związków stosowanych w leczeniu cukrzycy typu 2 oraz chorób spichrzeniowych (N-butylodeoksynjiormicyna, N-(2-hydroksyetylo)nijormicyna) oraz iminocukrów o odmiennym szkielecie heterocyklicznym ze związków naturalnych.

  • Wykorzystanie metod obliczeniowych w analizie przebiegu reakcji.

Wybrane publikacje:

  • T. Rowicki, I. D. Madura, P. H. Marek, K. Kopczyńska, E. Mironiuk-Puchalska, W. Sas "Synthesis, structure of 7-oxa-1-aza-bicyclo[2.2.1]heptane derivative obtained from sugar nitrone and analysis of its conformational variety" J. Mol. Struct., 2019, 1183, 14-23

  • S. Molchanov, T. Rowicki, A. Gryff-Keller, W. Koźmiński "Conformational Equilibrium of Cinchonidine in C6D12 Solution. Alternative NMR/DFT Approach" J. Phys. Chem. A, 2018, 122, 763-771

  • M. Malinowski, T. Rowicki, P. Guzik, M. Wielechowska, W. Sas "Synthesis of carbohydrate mimetics by intramolecular 1,3-dipolar cycloaddition of N-(3-alkenyl)nitrones derived from unprotected D-aldopentoses" Eur. J. Org. Chem., 2018, 763-771

  • T. Rowicki "Iminosugars and related heterocycles with quaternary carbon adjacent to nitrogen: synthesis and biological properties" in Targets in Heterocyclic Systems, O.A. Attanasi, P. Merino, D. Spinelli, Eds.; Italian Society of Chemistry, 2017, pp. 409-447

  • M. Malinowski, T. Rowicki, P. Guzik, M. Wielechowska, A. Sobiepanek, W. Sas "Diversity-Oriented Synthesis and Biological Evaluation of Iminosugars from Unprotected 2-Deoxy-D-ribose" Eur. J. Org. Chem., 2016, 3642-3649

  • M. Malinowski, T. Rowicki, P. Guzik, M. Gryszel, S. Łapczyński, M. Wielechowska, K. Czerwińska, I. Madura, W. Sas "[1,4]-sigmatropic rearrangement of chiral nitrones and their utilization in the synthesis of new iminosugars" Org. Biomol. Chem., 2016, 14, 470-482

  • T. Rowicki, M. Malinowski, S. Łapczyński, M. Gryszel, K. Czerwińska, I. Madura, W. Sas "Epimerization of the alpha Stereocenter in D-Ribose-Derived Nitrones: Direct Access to Variant Quinolizidines with D-Ribo and D-Arabino Configurations" Asian J. Org. Chem., 2015, 4, 733-736

  • T. Rowicki, M. Malinowski, M. Gryszel, K. Czerwińska, I. Madura, E. Mironiuk-Puchalska, M. Koszytkowska-Stawińska, W. Sas "Unprotected Xylose-Derived Nitrone in Stereodivergent Synthesis of 4-hydroxypiperidine Enantiomers: Weak Lewis Acid Induced Alteration of Stereochemistry in 1,3-Dipolar Cycloaddition" Eur. J. Org. Chem., 2015, 1533-1540

Zakład Chemii Organicznej 2008-2019 Ostatnia modyfikacja 6.02.2019