Katedra Chemii Organicznej
Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

Skład osobowy

Prace badawcze

Dla studentów

Usługi

Historia Zakładu

Kontakt

Przydatne linki

Strona główna

Prof. dr hab. inż. Stanisław Ostrowski


stan@ch.pw.edu.pl
tel.: (+48 22) 234 50 63
pok.: 141

English version

Zainteresowania badawcze

 • Synteza i funkcjonalizacja podstawionych mezo-tetraaryloporfiryn
 • Synteza diad porfirynowych
 • Nukleofilowe podstawienie wodoru w układach aromatycznych
 • Chemia związków heterocyklicznych (skondensowane pirymidyny, puryny)
 • Pi-kompleksy arylowe, chemia azulenów

Kariera naukowa

1979 - 1984 Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny (magister inżynier)
1984 - 1988 Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Organicznej (doktor nauk chemicznych,
promotor Prof. M. Mąkosza)
1999 Polska Akademia Nauk, Instytut Chemii Organicznej (doktor habilitowany)
2008 Profesor nauk chemicznych

Najnowsze publikacje:

 • S. Ostrowski, B. Łopuszyńska, A. Mikus "Shielding Effects in 1H NMR spectra of Halogen-Substituted meso-Tetraphenylporphyrin Derivatives" Macroheterocycles, 2019, DOI: 10.6060/mhc181217o (w druku)

 • A. Mikus, M. Rosa, S. Ostrowski "Isomers of beta,beta-Dinitro-5,10,15,20-Tetraphenylporphyrin Derivatives: Valiable Starting Materials for Further Transformations" Molecules, 2019, 24, 838-848

 • A. Mikus, M. Zając, S. Ostrowski "Frontiers in the Electrophilic Nitration of meso-Tetraphenylporphyrine Derivatives" Org. Chem. Front., 2018, 5 2840-2844

 • S. Ostrysz, A. Mikus, S. Ostrowski "Attempts of the Synthesis of Highly SFunctionalized Porphyrins at the beta-Positions: Nitration of Exhaustively Substituted Moieties in the 'Eastern Half' and Mass-spectral Study of the Reaction Products" Macroheterocycles 2017, 10, 323-327

 • S. Ostrowski, M. Kosmalska, A. Mikus "A Vicarious Approach to Porphyrin Aldehydes" Tetrahedron Lett., 2017, 58 2011-2013

 • S. Ostrowski, J. Grudziński, A. Mikus "A History of One Technology" Przem. Chem., 2017, 96, 140-145

 • B. Kalota, A. Mikus, S. Ostrowski "Synthesis of Lutetium(III)-Porphyrin Complexes: Old Problems and New Excellent Conditions Found" New J. Chem., 2016, 40, 9899-9902

 • S. Ostrowski, J. Grudziński, A. Mikus, P. Świder, R. Tylingo "A fast and Convenient Method for Analysis of Collagen Hydrolysis Products" Przem. Chem., 2016, 95 89-92

Katedra Chemii Organicznej 2008-2019 Ostatnia modyfikacja 25.11.2019