Zakład Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego PW

Skład osobowy

Prace badawcze

Dla studentów

Usługi

Historia Zakładu

Kontakt

Przydatne linki

Strona główna

Zespół Spektroskopii NMR


Zespół pracowników ZChO zajmujący się spektroskopią magnetycznego rezonansu jądrowego prowadzi działalność naukową od ponad trzydziestu lat. Prace Zespołu dotyczą badania struktury i dynamiki molekuł w fazie ciekłej oraz metodologii i teorii NMR. Na dorobek naukowy Zespołu składa się jedna monografia, ponad 140 publikacji i liczne komunikaty na konferencjach krajowych i zagranicznych. Osiągnięte wyniki były podstawą do uzyskania tytułu naukowego profesora, obronienia dwóch prac habilitacyjnych, ośmiu doktoratów i wielu prac magisterskich. Członkowie Zespołu prowadzą zajęcia dydaktyczne z zakresu spektroskopii NMR dla studentów i doktorantów. Są także zobowiązani do udzielania konsultacji i pomocy innym pracownikom Wydziału Chemicznego przy niestandardowych pomiarach NMR.

Od dziesięciu lat, wspólnie z pracownikami naukowymi Centrum Zdrowia Dziecka prowadzone są badania w dziedzinie zastosowania spektroskopii NMR do rozwiązywania problemów biologicznych i medycznych. W ramach tej współpracy realizowany jest projekt badawczy mający na celu rozpoznanie możliwości wykorzystania spektroskopii NMR w diagnostyce chorób metabolicznych.

Ostatnio dużo uwagi poświęcono zastosowaniu teoretycznych metod obliczeniowych do przewidywania struktury molekuł, wyznaczania parametrów spektralnych i do ilościowej interpretacji danych eksperymentalnych.

Obecnie w skład zespołu wchodzą: Adam Gryff-Keller, Przemysław Szczeciński, Hanna Krawczyk, Dominika Bal, Sergey Molchanov, Katarzyna Dybiec, Anna Kraska-Dziadecka i Anna Błędowska. Bardziej szczegółowe informacje o prowadzonych badaniach i zainteresowaniach poszczególnych członków Zespołu można znaleźć w indywidualnych danych zamieszczonych na tej stronie.

Zakład Chemii Organicznej 2008 Ostatnia modyfikacja 23.01.2008