Zakład Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego PW

Skład osobowy

Prace badawcze

Dla studentów

Usługi

Historia Zakładu

Kontakt

Przydatne linki

Strona główna

Dr hab. inż. Hanna Krawczyk

hkraw@ch.pw.edu.pl
tel.: (+48 22) 234 73 73
pok.: 133    Zainteresowania badawcze

    Spektroskopia NMR dużej zdolności rozdzielczej umożliwia wykrywanie w badanej próbce obecności różnych związków chemicznych, rozpoznawanie i analizę ich struktury (np. tautomerów) oraz oznaczanie stężenia. Przy pomocy tej techniki można także określić szybkość ruchów badanych cząsteczek. Rozwój różnorodnych technik pomiarowych i oprogramowania służącego do analizy widm NMR stwarza obecnie możliwości zastosowania tej spektroskopii do nieinwazyjnej diagnostyki medycznej np. przy rozpoznaniu in vitro chorób metabolicznych. Zagadnienia mnie interesujące dotyczą syntezy oraz analizy struktury związków występujących w różnych chorobach metabolicznych. Do moich badań wykorzystuję także, oprócz różnych technik spektroskopowych, obliczenia kwantowo-mechaniczne

    Publikacje najlepiej charakteryzujące obszar zainteresowań naukowych:

  1. Hanna Krawczyk, Agnieszka Pietras and Anna Kraska ,1H and 13C NMR spectra and solution structures of novel derivatives of 5-substituted creatinines. Spectrochim. Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy,,A 66, 9–16 (2007).

  2. Hanna Krawczyk and Tomasz Martyniuk, Characterisation of the 1H and 13C NMR spectra of methylcitric acid. Spectrochim. Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy A 67, 298–305 (2007).

  3. Hanna Krawczyk and Wanda Gradowska, 1H NMR Spectra of Methylcitric Acid in Urine. J. Inher.. Metab.. Dis., Vol. 30(2), 263 (2007). 10.1007/s10545-007-0420-6 .

  4. Hanna Krawczyk and Agnieszka Pietras, 1H NMR, 13C NMR and computational studies of novel derivatives of substituted creatinines. J. Mol. Struc.,(2008) doi:10.1016 /j.molstruc. 2007.09.020.Zakład Chemii Organicznej 2008-2015 Ostatnia modyfikacja 9.03.2015