Katedra Chemii Organicznej
Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

Skład osobowy

Prace badawcze

Dla studentów

Usługi

Historia Zakładu

Kontakt

Przydatne linki

Strona główna

Dr hab. inż. Mariola Koszytkowska-Stawińska, prof. uczelni

mkoszyt@ch.pw.edu.pl

Telefon:(22) 234-5801
Gmach Chemii, pok. 230

Zainteresowania badawcze

 • Modyfikacja i funkcjonalizowanie zasad nukleinowych

 • Synteza koniugatów 5-fluorouracylu

 • Synteza nowych aminokwasów o potencjalnym działaniu biologicznym

 • Chemia związków makrocząsteczkowych i nanomateriałów

Wybrane Publikacje:

 1. J. Ignatowska, E. Mironiuk-Puchalska, P. Grześkowiak, P. Wińska, M. Wielechowska, M. Bretner, O. Karatsai, M. J. Rędowicz, M. Koszytkowska-Stawińska, New insights into nucleo alpha-amino acids - Synthesis and SAR studies on cytoxic activity of beta-pyrimidine alanines. Bioorganic Chem. 2020, 100 103864-103876. DOI: 10.1016/j.bioorg.2020.103864.

 2. M. Daniluk, W. Buchowicz, M. Koszytkowska-Stawińska, K. Jarząbek, K.N. Jarzembska, R. Kamińska, M. Piszcz, A.E. Laudy, S. Tyski. Ferrocene amino acid ester uracil conjugates: synthesis structure, electrochemistry and antimocrobial evaluation. Chem. Select. 2019, 4 11130-11135. DOI: 10.1002/slct.201902518.

 3. E. Mironiuk-Puchalska, W. Buchowicz, P. Grześkowiak, P. Wińska, M. Wielechowska, O. Karatsai, M. J. Rędowicz, M. Bretner, M. Koszytkowska-Stawińska, Potential bioisosteres of beta-uracilalanines derived from 1H-1,2,3-triazole-C-carboxylic acids. Bioorganic Chem. 2019, 83 500-510. DOI: 10.1016/j.bioorg.2018.10.061.

 4. A. Kasprzak, K. Gunka, M. Fronczak, M. Bystrzejewski, M. Popławska, Folic acid-navigated and beta-cyclodextrin-decorated carbon-encapsulated iron nanoparticles as the nanotheranostic platform for controlled release of 5-fluorouracil. Chem. Select. 2018, 3 10821-10830. DOI: 10.1002/slct.201802318.

 5. A. Kasprzak, M. Popławska, Recent developments in the synthesis and applications of graphene-family materials functionalised with cyclodextrins. Chem. Commun. 2018, 54 8547-8562. DOI: 10.1039/C8CC04120B.

 6. A. Kasprzak, I. P. Grudziński, M. Bamburowicz-Klimkowska, A Parzonko, M. Gawlak, M. Popławska, New insights into the synthesis and biological activity of the polimeric materials consisting folic acid and beta-cyclodextrin. Macromol. Biosci. 2018, 18 1700289. DOI: 10.1002/mabi.201700289.

 7. A. Zasada, E. Mironiuk-Puchalska, M. Koszytkowska-Stawińska, Synthesis of tegafur by the alkylation of -fluorouracil under the Lewis acid and metal salt-free conditions. Org. Proc. Res. Dev. 2017, 21 885-889. DOI: 10.1021/acs.oprd.7b00103.

 8. E. Mironiuk-Puchalska, M. Koszytkowska-Stawińska, M. Wielechowska, W. Sas. A new synthetic access to bicyclic iminosugars - derivatives of polyhydroxy decahydropyrido[1,2-a]azepine. Tetrahedron Lett., 2016, 57 199-200. DOI: 10.1016/j.tetlet.2015.11.101.

 9. A. Kasprzak, M. Popławska, M. Bystrzejewski, I. P. Grudziński. Sulfhydrylated graphene-encapsulated iron nanoparticles directly aminated with polyethyleneamine: a novel magnetic nanoplatform for bioconjugation of gamma globulins and polyclonal antibodies. J. Mater. Chem. B 2016, 4 5593-5607. DOI: 10.1039/C6TB00838K.

 10. M. Koszytkowska-Stawińska, W. Buchowicz, Multicomponent reactions in nucleoside chemistry. Beilstein J. Org. Chem. 2014, 10 1706-1732. DOI: 10.3762/bjoc.10.179.

Patenty

 1. E. Mironiuk-Puchalska, M. Koszytkowska-Stawińska, Sposób otrzymywania nowych pochodnych (S)-willardyny, PL 234216 B1

 2. E. Mironiuk-Puchalska, M. Koszytkowska-Stawińska, Sposób otrzymywania 1,2,3-triazolowych pochodnych uracylu, PL 233191 B1

 3. E. Mironiuk-Puchalska, M. Koszytkowska-Stawińska, Sposób otrzymywania nowych pochodnych (S)-willardyny, PL 233193 B1

 4. E. Mironiuk-Puchalska, M. Koszytkowska-Stawińska, Sposób otrzymywania pochodnej kwasu 1H-1,2,3-triazolo-4,5-dikarboksylowego, PL 233192 B1

 5. M. Koszytkowska-Stawińska E. Mironiuk-Puchalska, Sposób otrzymywania 5-fluoro-1-(tetrahydrofuran-2-ylo)pirymidyno-2,4-dionu, PL 232284

Katedra Chemii Organicznej 2008-2020 Ostatnia modyfikacja 29.06.2020