Zakład Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego PW

Skład osobowy

Prace badawcze

Dla studentów

Usługi

Historia Zakładu

Kontakt

Przydatne linki

Strona główna

SYNTEZA ASYMETRYCZNA


Zainteresowania badawcze zespołu koncentrują się na wykorzystaniu w syntezie asymetrycznej chiralnych katalizatorów przeniesienia międzyfazowego. Badania prowadzone są w dwóch kierunkach: zastosowanie chiralnych organokatalizatorów w reakcjach tworzenia nowych wiązań węgiel-węgiel oraz oraz otrzymywanie optycznie czynnych alkoholi na drodze rozdziału kinetycznego.

W skład zespołu wchodzą: Wojciech Sas, Tomasz Rowicki, Agnieszka Horbaczewska-Juchniewicz.Zakład Chemii Organicznej 2008 Ostatnia modyfikacja 23.01.2008