Zakład Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego PW

Skład osobowy

Prace badawcze

Dla studentów

Usługi

Historia Zakładu

Kontakt

Przydatne linki

Strona główna

Zespół Chemii Metaloorganicznej i Katalizy Homogenicznej

Pracownicy: dr hab. inż. Włodzimierz Buchowicz, dr hab. inż. Piotr Buchalski
Doktoranci: mgr inż. Maria Daniluk, mgr inż. Roman Pacholski

Badania naukowe zespołu obejmują kilka tematów badawczych w zakresie nowoczesnej chemii metaloorganicznej pierwiastków przejściowych, katalizy homogenicznej i chemii koordynacyjnej oraz chemii biometaloorganicznej. W szczególności aktualnie realizowane badania obejmują:

  • Otrzymywanie i wszechstronną charakterystykę nowych ansa-ferrocenów wykazujących chiralność aksjalną.
  • Poszukiwanie nowych homo-chiralnych ligandów, zbudowanych z ansa-ferrocenów do zastosowań w syntezie symetrycznej.
  • Poszukiwanie nowych hybryd ferrocennu ze związkami organicznymi o potencjalnych zastosowaniach terapeutycznych.
  • Poszukiwanie nowych kompleksów niklu i żelaza z karbenami N-heterocyklicznymi o zastosowaniach w katalizie homogenicznej w reakcjach tworzenia wiązań węgiel-węgiel (np. w reakcjach Suzuki).
  • Zastosowania metatezy olefin w sferze koordynacyjnej metali przejściowych.

Zakład Chemii Organicznej 2008-2019 Ostatnia modyfikacja 4.03.2019