Zakład Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego PW

Skład osobowy

Prace badawcze

Dla studentów

Usługi

Historia Zakładu

Kontakt

Przydatne linki

Strona główna

Publikacje 2013

 • I. P. Grudzinski, M. Bystrzejewski, M. A. Cywinska, A. Kosmider, M. Popławska, A. Cieszanowski, Z. Fijałek, A. Ostrowska "Comparative cytotoxicity studies of carbon-encapsulated iron nanoparticles tested at different stages of chemical synthesis in murine glioma cells"
  Colloid Surf., B, 2013, 117, 135-143

 • I. P. Grudzinski, M. A. Cywinska, A. Kosmider, M. Bystrzejewski, M. Popławska, A. Cieszanowski "Cytotoxicity Evaluation of Carbon-Encapsulated Magnetic Nanoparticles in Melanoma Cells"
  J. Nanopart. Res., 2013, 15, 1835

 • Koszytkowska-Stawińska, M.; Sas, W. Synthesis of novel NH-1,2,3-triazolo-nucleosides by the Banert cascade reaction
  Tetrahedron, 2013, 69, 2619-2627

 • Mironiuk-Puchalska, E.; Rowicki, T.; Sas, W.; Koszytkowska-Stawińska, M. Convenient synthesis of epimeric indolizidines by the intramolecular 1,3-dipolar cycloaddition of a sugar derived N-(3-alkenyl)nitrone
  Tetrahedron, 2013, 69, 9826-9831

 • Krawczyk, H.; Popławska, M. Uraemic Toxins Generated in the Presence of Fullerene C60, Carbon Encapsulated Magnetic Nanoparticles, and Multiwalled Carbon Nanotubes
  BioMed Research International, 2013, Article ID 168512, 7 pages, doi:10.1155/2013/168512

 • M. A. Cywinska I. P. Grudzinski, M. Bystrzejewski, M. Popławska, A. Cieszanowski, A. Ostrowska "Profile internalizacji nanomateriałów magnetycznych w badaniach komórkowych"
  w "Nanocząstki i nanomateriały" Ed. J. Gromadzińska, W. Wąsowicz wyd. ZG Polskie Towarzystwo Toksykologiczne, 2013, ISBN 978-83-935183-1-9, str. 205-214,

 • Krawczyk, H.; Jakubowska, J. Badania spektroskopowe nowych metoksylowych pochodnych stilbenu
  Nauka i Przemysł metody spektroskopowe w praktyce nowe wyzwania i mozliwości - praca zbiorowa pod red. prof. dra hab. Z. Hubickiego, 2013, ISBN 978-83-937272-0-9, str. 323-327, Lublin

 • I. P. Grudzinski, A. Cieszanowski, M. Bystrzejewski, M. Popławska, W. Szeszkowski, M. A. Cywinska, "A novel generation of magnetic nanoparticles for molecular MR imaging guided monoclonal antibody delivery in Lewis lung carcinoma"
  Pol. J. Radiol., 2013, 78 (supl. 1), 302-303

 • I. P. Grudzinski, A. Cieszanowski, M. Bystrzejewski, M. Popławska, W. Szeszkowski, M. A. Cywinska, "Application of bioengineered magnetic nanoparticles for molecular MR imaging of experimentally-induced glioma in murine models"
  Pol. J. Radiol., 2013, 78 (supl. 1), 303-304

 • M. A. Cywinska, I. P. Grudzinski, A. Kosmider, M. Popławska, M. Bystrzejewski, A. Cieszanowski, Z. Fijałek, A. Ostrowska "Integrin receptor seeking bio-engineered "smart" magnetic nanomaterials in Lewis lung carcinoma toxicity studies"
  Toxicol. Lett., 2013, 221 (Supplement 28 August), S93

 • M. A. Cywinska, I. P. Grudzinski, A. Kosmider, M. Popławska, M. Bystrzejewski, A. Cieszanowski, A. Ostrowska "Bioengineered carbon-encapsulated magnetic nanoparticles as target antibody delivery systems in glioma toxicity"
  Toxicol. Lett., 2013, 221 (Supplement 28 August), S142

 • Koszytkowska-Stawińska, M.; Process for the praparation of new phosphonic azanucleosides PL 389484 A1 25.03.2013

 • Koszytkowska-Stawińska, M.; Process for the praparation of new phosphonic azanucleosides PL 389485 A1 25.03.2013

 • Koszytkowska-Stawińska, M.; Process for the praparation of new phosphonic azanucleosides PL 389486 A1 25.03.2013

Zakład Chemii Organicznej 2008-2014 Ostatnia modyfikacja 23.12.2014