Zakład Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego PW

Skład osobowy

Prace badawcze

Dla studentów

Usługi

Historia Zakładu

Kontakt

Przydatne linki

Strona główna

Publikacje 2012

 • Koszytkowska-Stawińska, M.; Mironiuk-Puchalska, E.; Rowicki, T. Synthesis of 1,2,3-triazolo-nucleosides via the post-triazole N-alkylation
  Tetrahedron, 2012, 68, 214-225

 • Krawczyk, H.; Janowska, K.; Matczak, R.; Zakrzewski, J. A novel regioselective method for aminostilbene preparation - the role of sodium azide
  Tetrahedron Lett., 2012, 53, 6504-6507

 • Mironiuk-Puchalska, E.; Koszytkowska-Stawińska, M.; Sas. W.; De Clerq, E.; Naesens, L. Synthesis of novel aza-analogues of tiazofurin with 2-[5,5-bis(hydroxymethyl)pyrrolidin-2-yl] framework as sugar mimic
  Nucleos. Nucleot. Nucleic Acids, 2012, 31, 72-84

 • Krawczyk, H.; Matczak, R. Nowa metoda otrzymywania pochodnych aminowych stilbenu
  Nauka i Przemysł metody spektroskopowe w praktyce nowe wyzwania i możliwości - praca zbiorowa pod red. prof. dra hab. Z. Hubickiego, 2012, ISBN 978-83-7784-086-3, str. 365-368, Lublin

 • Kołaczkowska, E.; Koszytkowska-Stawińska, M.; Sas. W. Process for the preparation of 1-(acyloxymethyl)-5,5,bis(pivaloyloxymethyl)pyrrolidin-2-ones PL 212470 B1 23.04.2012

 • Koszytkowska-Stawińska, M.; Process for the preparation of new acyclicphosphonomethoxy-azanucleosides PL 213515 B1 25.09.2012

 • Koszytkowska-Stawińska, M.; Process for the preparation of new acyclicphosphonomethoxy-azanucleosides PL 213516 B1 25.09.2012

Zakład Chemii Organicznej 2008-2014 Ostatnia modyfikacja 15.10.2014