Zakład Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego PW

Skład osobowy

Prace badawcze

Dla studentów

Usługi

Historia Zakładu

Kontakt

Przydatne linki

Strona główna

  • Szczeciński, P.; Lamparska, D.; Gryff-Keller, A.; Gradowska, W. Identification of 2-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoyl]cyclohexane-1,3-dione metabolites in urine of patients suffering from tyrosinemia type I with the use of 1H and 19F NMR spectroscopy, Acta Biochim. Pol., 2008, 55, 749

  • Bal, D.; Kraska-Dziadecka, A.; Gradowska, W.; Gryff-Keller, A. Investigation of a wide spectrum of inherited metabolic disorders by C-13 NMR spectroscopy, Acta Biochim. Pol., 2008, 55, 107

  • Krawczyk, H.; Pietras, A. 1H NMR, 13C NMR and computational studies of novel derivatives of substituted creatinines, J. Mol. Struc., 2008, 882, 116.

  • Mironiuk-Puchalska, E.; Kolaczkowska, E; Sas, W. Synthesis of 5,5-bis(hydroxymethyl)-N-hydroxypyrrolidin-2-one derivatives, Pol. J. Chem., 2008, 82, 1553

  • Corvis, Y.; Korchowiec, B.; Korchowiec, J.; Badis, M.; Mironiuk-Puchalska, E.; Fokt, I.; Priebe, W.; Rogalska, E. Complexation of metal ions in Langmuir films formed with two amphiphilic dioxadithia crown ethers, J. Phys. Chem. B, 2008, 112, 10953

  • Gawin, R.; De Clercq, E.; Naesens, L.; Koszytkowska-Stawińska, M. Synthesis and antiviral evaluation of acyclic azanucleosides developed from sulfanilamide as a lead structure, Bioorg. Med. Chem., 2008, 16, 8379

  • Synoradzki, L.; Hajmowicz, H.; Wisialski, J.; Mizerski, A.; Rowicki, T. Calcium Pantothenate. Part 3. Process for the Biologically Active Enantiomer of the Same via Selective Crystallization and Racemization, Org. Proc. Res. Dev., 2008, 12, 1238

  • Bednarek, P.; Jach, D.; Szafran, M.; Mizerski, T. Monomery akrylanowe w formowaniu tworzyw ceramicznych metodą gelcasting, Prace Komisji Nauk Ceramicznych PAN, Ceramika, Polski Biuletyn Ceramiczny, 2008, 103, 845

  • Falkowski, P.; Szafran, M.; Wysocka, K.; Mizerski, T. Rola wybranych mono- i disacharydów w procesie upłynniania nanoproszków ceramicznych, Prace Komisji Nauk Ceramicznych PAN, Ceramika, Polski Biuletyn Ceramiczny, 2008, 103, 859

Zakład Chemii Organicznej 2008-2009 Ostatnia modyfikacja 25.02.2009