Zakład Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego PW

Skład osobowy

Prace badawcze

Dla studentów

Usługi

Historia Zakładu

Kontakt

Przydatne linki

Strona główna

 • Szczeciński, P.; Gryff-Keller, A.; Molchanov, S. 1H NMR, 13C NMR, and computional DFT studies of the structure of 2-acylocyclohehaxane-1,3-diones and their alkali metal salts in solution. J. Org. Chem. 2006, 71, 4636

 • Koszytkowska - Stawińska, M.; Sas, W.; De Clercq, E. Synthesis of aza-analogues of Ganciclovir. Tetrahedron 2006, 62, 10325

 • Zadrożna, I.; Kaczorowska, E. Synthesis and characterisic of azo-chromophores for nonlinear optical application. Dyes and Pigments 2006, 71, 207-211

 • Zadrożna, I.; Wierzbicki, M.; Kaczorowska, E. Synthesis and Characterization of Novel Polyarylates bearing NLO moieties. J. Appl. Pol. Sci. 2006, 101, 2195

 • Bukowska, M.; Prejzner, J.; Szczeciński, P. Stereochemistry of bromomethylation of methyl cis- and trans-2-oxo-octahydrobenzofuran-3-carboxylate. Pol. J. Chem. 2006, 80, 307

 • Molchanov, S.; Gryff-Keller, A. Main factors governing chemical shifts of carbon and nitrogen in cyano group. An experimental and theoretical study. Pol. J. Chem. 2006, 80, 1031

 • Bal, D.; Gryff-Keller, A. Determination of the absolute configuration of 2-hydroxyglutaric acid, 5-oxoproline and vigabatrin in urine by chiral derivatisation and 13C or 19F NMR. Pol. J. Chem. 2006, 80, 1021

 • Dybiec, K.; Gryff-Keller, A. Spectroscopic 1H NMR, 13C NMR and theoretical DFT study of isoguanine and 8-oxoadenine in water and DMSO-d6 solutions. Pol. J. Chem. 2006, 80, 1831-1843

 • Dłuska, E.; Zadrożna, I. Synteza Nieliniowo-Optycznych Poliestrów w Reaktorze z Dwufazowym Przepływem Helikoidalnym. Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk 2006, 7, 85

 • Dłuska, E.; Zadrożna, I.; Wroński, S.; Woliński, J. Interfecial Polycondensatio in Liquid-Liquid Couette-Taylor Flow Reactor. XXVII CLAQ, 6th International Congress on Chemistry and Chemical Engineering 2006, Kuba, E 113, materiały zjazdowe.

 • Dybiec, K.; Gryff – Keller, A. Badanie struktury izoguaniny i 8-oksoadeniny w roztworach za pomocą spektroskopii 1H oraz 13C NMR i obliczeń teoretycznych metodą DFT. Na pograniczu chemii i biologii. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, t. XVI, str. 185 Poznań, 2006

 • Szafran, M.; Falkowski, P.; Mizerski, T. Ceramiczne masy lejne z nanoproszku Al2O3 upłynniane z udziałem wybranych monosacharydów. Prace Komisji Nauk Ceramicznych PAN, Ceramika, Polski Biuletyn Ceramiczny 2006, 96, 553

Zakład Chemii Organicznej 2008 Ostatnia modyfikacja 23.01.2008