Zakład Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego PW

Skład osobowy

Prace badawcze

Dla studentów

Usługi

Historia Zakładu

Kontakt

Przydatne linki

Strona główna

  • Gryff-Keller, A. Rozróżnianie molekuł a spektroskopia NMR cieczy. Wiadomości Chem. 2005, 59, 67-91

  • Bal, D.; Gryff-Keller, A.; Gradowska, W. Absolute confiuguration of N-acetylaspartate in urine patients with Canavan disease. J. Inheri. Metab. Dis. 2005, 28, 607

  • Zadrożna, I.; Kurkowska, J.; Kruszewska, H. Chemical and biochemical Transformations of 5-ethoxycarbonyl-5-phenyl-2-isoxazolines. IL Farmaco 2005, 60, 948-954

  • Dłuska, E.; Zadrożna, I.; Wroński, S.; Woliński, J; Kaczorowska, E. Two-phase Couette-Taylor Flow Reactor for the Synthesis of optically Nonlinear Polyarylates. Chem. Eng. Trans. 2005, 6, 109-114

Zakład Chemii Organicznej 2008 Ostatnia modyfikacja 23.01.2008