Zakład Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego PW

Skład osobowy

Prace badawcze

Dla studentów

Usługi

Historia Zakładu

Kontakt

Przydatne linki

Strona główna

 • Krawczyk, H.; Gradowska, W. Characterisation of the 1H and 13C NMR spectra of acetylaspartylglutamate and its detection in urine from patients with Canavan disease. J. Pharm. Biomed. Anal. 2003, 31, 455

 • Molchanov, S.; Gryff-Keller, A. Nuclear spin relaxation study of the solution reorientation of 3,5-dichlorophenyl- and phenylethynyl-mercury cyanide molecules and shielding tensors of nuclei forming the -HgCN and -CCHgCN groups: estimation of the heavy atom effect of mercury. Magn. Reson. Chem. 2003, 41, 788

 • Kurkowska, J.; Zadrożna, I. Utilisation of enols of mono and dicarbonyls compounds in 1,3-dipolar cycloaddition reactions. J. Chem. Res. (S) 2003, 254

 • Arndt, M.; Zadrożna, I.; Dybko, A.; Wróblewski W.; Kasiura, K. Palladium determination using flow-through spectrophotometric sensing phase. Sensors and Actuators, B 2003, 90, 332

 • Kurkowska, J.; Zadrożna I.; Rzeźnicka, K. Chemoenzymatic synthesis of primary alcohols with a 2-isoxazoline moiety. J. Chem. Res. (S) 2003, 480

 • Zadrożna, i.; Połeć-Pawlak, K.; Głuch, i.; Ackaha, M.A.; Mojski, M.; Witowska-Jarosz, J.; Jarosz, M. Old master paintings - A fruitful field of activity for analysts: Targets, methods, outlook. J. Sep. Sci. 2003, 26, 996

 • Kowalska, E.; Byszewski, P.; Klusek, Z.; Popławska M.; Radomska, J. Thermal modification of ferrocene derivative adducts to C60 for STM observations. J. Therm. Anal. Cal. 2003, 74, 459

 • Byszewski, P.; Klusek, Z.; Pierzgalski, S.; Datta, S.; Kowalska, E.; Popławska, M. STM/STS observation of ferrocene derivative adduct to C60 on HOPG. J. Electron Spectr. Rel. Phenom. 2003, 130, 25-32

 • Pura, B.; Zadrożna, I.; Maczenski, Z.; Tadeusiak, A.; Ratusznik, G. Polymer-based Photonic Modulator. Microresonators as building blocks for VLSI photonics. International School of Quantum Electronics. 39-th Course. Erice, Italy. 2003, AIP Conference Proceedings, 709, Str. 397-402.

 • Szczeciński, P. Hydroxyethylation of Tiron with Ethylene Oxide. Pol. J. Chem. 2003, 77, 341

 • Szczeciński, P.; Bartusik, D. 19F NMR Measurements - A potential Tool for the Determination of Amino Acids in Body Fluids. Pol. J. Chem. 2003, 77, 321

 • Zadrona, I.; Głuch, K.; Połeć-Pawlak, K.; Jarosz, M. Identyfikacja związków pochodzenia naturalnego w dziełach sztuki. Rozdział w Materiałach z sesji naukowej poświęconej pamięci prof. Z. Bochwica. Toruń, 2003

Zakład Chemii Organicznej 2008 Ostatnia modyfikacja 23.01.2008