Zakad Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego PW

Skad osobowy

Prace badawcze

Dla studentów

Usugi

Historia Zakładu

Kontakt

Przydatne linki

Strona główna

  • Zadrożna, I. Modyfikacja struktury wybranych układów cyklicznych i policyklicznych w celu uzyskania odpowiednich właściwości optycznych, fotochemicznych i biologicznych. Prace Naukowe - Chemia, z. 67, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001

  • Molchanov, S.; Orzelski, W.; Gryff-Keller, A.; Potrzebowski, M.J. Magnetic shielding tensors of carbon nuclei in 3,5-dichlorophenylacetylene, a theoretical ab initio and experimental study. Molecular Physics 2001, 100, 273

  • Krawczyk, H.; Gryff-Keller, A.; Gradowska, W.; Duran, M.; Pronicka, E. 13C NMR spectroscopy: a convenient tool for detection of argininosucccinic aciduria. J. Pharm. Biomed. Anal. 2001, 26, 401

  • Kowalska, E.; Byszewski, P.; Popławska, M.; Gładczuk, L.; Suwalski, J.; Diduczko, R.; Radomska, J. Ferrocene derivative in 1,3-dipolar cycloaddition reaction to fullerene C60. J. Therm. Anal. Cal. 2001, 65, 647

  • Szczeciński, P.; Mamiński, M. 'Through-space' Csp-F spin-spin couplings in fluoroarenes. J. Chem. Res. (S) 2001, 88

  • Szczeciński, P.; Mamiński, M. 1H NMR study on the conformation of 5-dicyanomethylene-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepeane. J. Chem. Res. (S) 2001, 356.

  • Zadrożna, I.; Mysłek, M. Novel optical material: polyarylates with azomethine side-chain groups. J. Appl. Polym. Sci. 2001, 80, 1374.

  • Budzińska, A.; Sas, W. Preparation of highly substituted 7-oxa-1-azabicyclo[2.2.1]heptanes from 4-nitro-1-butene derivatives. Route to polysubstituted piperidines. Tetrahedron 2001, 57, 2021

  • Gębarowski, P.; Sas, W. Asymmetric synthesis of novel polyhydroxylated derivatives of indolizidine and quinolizidine by intramolecular 1,3-dipolar cycloaddition of N-(3alkenyl)nitrones. Chem. Commun. 2001, 915

  • Ratusznik, G.J.; Najechalski, P.; Ciołek, R.; Pura, B.; Zadrożna, I.; Mroziński, H. Determination of the thickness and optical constants of polyarylates with heterocyclic side chain group. Optica Applicata XXXI, 103, 2001

Zakład Chemii Organicznej 2008 Ostatnia modyfikacja 23.01.2008