Zakład Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego PW

Skład osobowy

Prace badawcze

Dla studentów

Usługi

Historia Zakładu

Kontakt

Przydatne linki

Strona główna

SPIS PRAC HABILITACYJNYCH WYKONANYCH W ZAKŁADZIE CHEMII ORGANICZNEJ PO 1945 roku


Lp

Nazwisko i imię

Data kolokwium habilitacyjnego

Tytuł rozprawy habilitacyjnej

1.

Janusz Dąbrowski

19.02.1963


2.

Teresa Bisanz

26.03.1963

Orientacja w reakcjach acylowania układów α i β-naftolu z punktu widzenia przeszkód sterycznych i wpływów sprzężenia

3.

Zofia Bańkowska

16.01.1968

Enolizacja metylo- i chloropochodnych acetylooctanu etylu

4.

Hanna Piotrowska

01.03.1977

Otrzymywanie i własności 3-nitrocykloalkenów

5.

Jacek Terpiński

10.03.1981

Badanie struktury soli metali alkalicznych β-ketoaldehydów

6.

Daniela Buza

08.12.1981

Badanie przebiegu reakcji soli 1,3-ditioliowych z odczynnikami nukleofilowymi

7.

Adam Gryff-Keller

10.12.1985

Badanie stuktury i dynamiki molekuł w fazie ciekłej za pomocą kształtu pasm widm NMR dużej zdolności rozdzielczej na przykładzie N,N-dialkiloamidów.

8.

Stefan Kwiatkowski

23.06.1987

Otrzymywanie 4,5-dihydroizoksazoli oraz ich wykorzystanie w syntezie α,β-nienasyconych ketonów

9.

Jan Prejzner

13.06.1988

Reakcje dehaloalkoksykarbonylowania

10.

Przemysław Szczeciński

26.04.1994

Próba zastosowania sprzężenia spinowo-spinowego 13C, 19F do badania konformacji kompleksów (η6-fluoroaren)-trikabonylochrom i ich pochodnych

11.

Wojciech Sas

19.06.2001

Badania nad wykorzystaniem nitrozwiązków w syntezie azotowych analogów nukleozydów i cukrów

12.

Mariola Koszytkowska-Stawińska

21.02.2014

Synteza azotowych analogów nukleozydów

13.

Hanna Krawczyk

24.02.2015

Oznaczanie metabolitów w diagnostyce chorób metabolicznych oraz w badaniach metabolizmu ksenobiotyków za pomocą spektroskopii NMR


Zakład Chemii Organicznej 2008-2016 Ostatnia modyfikacja 20.06.2016