Katedra Chemii Organicznej
Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

Skład osobowy

Prace badawcze

Dla studentów

Usługi

Historia Zakładu

Kontakt

Przydatne linki

Strona główna

Przedmiot

Chemia organiczna


Rok

2


Rodzaj zajęć

Laboratorium


Semestr

letni


Symbol przedmiotu

1020-BI000-ISP-4003
CH.BIK407


Godzin

75


Odpowiedzialny

dr inż. Tomasz Rowicki

Wydział Chemiczny PW


Punkty ETCS

6
Opis przedmiotu

Celem laboratorium jest nauczenie studenta zasad i sposobu pracy w laboratorium syntezy organicznej, a w szczególności: montażu aparatury i wykonywania typowych czynności i procesów np. ogrzewanie pod chłodnicą zwrotną, różnego typu procesy destylacyjne, mieszanie, sączenie, ekstrakcja, suszenie itp. oraz zapoznanie ze sposobami wydrębniania produktu, metodami jego oczyszczania oraz określania  stopnia jego czystości.

Wykonanie dwu ćwiczeń wstępnych wspólnych dla wszystkich studentów

Wykonanie pięciu preparatów jednoprzejściowych.

Pierwsze zajęcia obejmują:

- pobranie przez studentów sprzętu, zagospodarowanie przydzielonego miejsca w pracowni oraz wykonanie prostych prac przygotowawczych (np. wykonanie mieszadła szklanego, przygotowanie zestawu do sączenia itp.).

- omówienie ze studentami (w poszczególnych grupach) zagadnień związanych z organizacją i regulaminem pracowni, sposobem prowadzenia i trybem zaliczania ćwiczeń oraz przepisami BHP.

- wyjaśnienie przeznaczenia oraz sposobu wykorzystania i montażu podstawowego sprzętu stanowiącego indywidualne wyposażenie każdego studenta.

Ćwiczenia z preparatyki:

Zestawy preparatów przydzielane poszczególnym studentom są zróżnicowane i mogą podlegać zmianie w trakcie semestru. Wszystkie zestawy spełniają następujące warunki:

- Konieczność wykonania przez studenta (przynajmniej jednokrotnie) wszystkich typowych procesów i czynności laboratoryjnych: destylacja zwykła, destylacja próżniowa, krystalizacja, ekstrakcja, reakcja z mieszaniem mechanicznym, reakcja w środowisku bezwodnym, reakcja w niskiej temperaturze, suszenie, wkraplanie, pomiar temp. topnienia.

Ćwiczenia dotyczą różnych grup reakcji, np.: estryfikacja, synteza amidów, diazowanie, kondensacja aldolowa, lub reakcja Cannizarro, acylowanie Friedla-Craftsa. Skala trudności wykonywanych procesów i czynności ulega w kolejnych ćwiczeniach stopniowemu podwyższeniu.

  Przed przystąpieniem do wykonywania zadań indywidualnych studenci poszczególnych grup laboratoryjnych zapoznawani są ze sposobami  poszukiwania kart bezpieczeństwa odczynników (połączone z ćwiczeniami praktycznymi).
Literatura

Vogel A., "Preparatyka organiczna", WNT 1984 lub 2006
Wymagane wcześniejsze zaliczenie przedmiotów

Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych z chemii organicznejForma zaliczenia


Zaliczenie zajęć


Katedra Chemii Organicznej 2008-2022 Ostatnia modyfikacja 2.03.2022