Zakład Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego PW

Skład osobowy

Prace badawcze

Dla studentów

Usługi

Historia Zakładu

Kontakt

Przydatne linki

Strona główna

Dr inż. Magdalena Popławskamagdap@ch.pw.edu.pl
tel.: (+48 22) 234 73 73
pok.: 133

    Zainteresowania badawcze

  • badanie reakcji funkcjonalizacji fullerenów C60 i C70 ze szczególnym uwzględnieniem reakcji 1,3-cykloaddycji mające na celu otrzymanie nowych pochodnych fullerenów

  • badanie regioselektywności addycji regentów wielofunkcyjnych do fullerenów

Chemiczna modyfikacja sfery fullerenów prowadzona jest już od prawie 15 lat. Mimo tak długiego czasu wiele jeszcze jest zagadek dotyczących reaktywności i regioselektywności różnych reakcji addycji do fullerenów. Moje zainteresowania badawcze skupiają się na badaniu reakcji funkcjonalizacji fullerenów C60 i C70 ze szczególnym uwzględnieniem reakcji 1,3-cykloaddycji. Mają one na celu otrzymanie nowych pochodnych fullerenów a także badanie regioselektywności addycji regentów wielofunkcyjnych. Najnowsze badania polegają na próbie funkcjonalizacji różnych nanostruktur węglowych takich jak nanorurki węglowe lub nanokapsułki węglowe zawierające atomy żelaza. Powoduje to iż takie formy węgla nabywają własności magnetycznych i mogą być stosowane między innymi jako materiały kontrastujące w badaniach MRI (Magnetic Resonance Imaging). Warunkiem takiego zastosowania jest modyfikacja płaszczyzn węglowych w celu zwiększenia biodostępności tych form węgla. W tym celu próbuję wykorzystać reakcje typu cykloaddycji oraz reakcje z solami diazoniowymi. Badania są prowadzone we współpracy z zespołem dra hab. A. Huczko z Wydziału Chemii UW.Zakład Chemii Organicznej 2008 Ostatnia modyfikacja 23.01.2008