Zakład Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego PW

Skład osobowy

Prace badawcze

Dla studentów

Usługi

Historia Zakładu

Kontakt

Przydatne linki

Strona główna

Dr inż. Magdalena Popławskamagdap@ch.pw.edu.pl
tel.: (+48 22) 234 73 73
pok.: 133

Zainteresowania badawcze

 • Modyfikacja i funkcjonalizacja nanostruktur węglowych: fuleren, nanorurki węglowe, magnetyczne nanokapsułki węglowe, grafen, tlenek grafenu.

 • Układy supramolekularne: synteza i badanie właściwości układów typu polimer-cyklodekstryna-cząsteczka gościa.

 • Mechanochemia: wykorzystanie technik mechanochemicznych (mielenie) do syntezy związków organicznych i modyfikacji struktur węglowych.

 • Polimerowe nośniki leków.

 • Funkcjonalizacja i zastosowania ferrocenu.

W związku z zachorowalnością ludzi na różne choroby cywilizacyjne, w tym choroby nowotworowe, wzrasta zapotrzebowanie na opracowanie nowych terapeutyków zwalczających współczesne plagi. Szczególnie interesujące jest skonstruowanie teranostyków, nowych chemicznych układów umożliwiających jednoczesne wczesne diagnozowanie jak i leczenie określonych jednostek chorobowych. Niebanalne znaczenie, przede wszystkim w przypadku leków cytostatycznych, ma także ukierunkowanie działania takiego układu tylko na komórki chore, bez szkodliwego wpływu na zdrowe tkanki. Takie możliwości stwarza obecnie nowoczesna chemia organiczna oraz nanotechnologia.

Nanoteranostyki oparte na węglu


Uczestnictwo w grantach

 1. Projekt międzynarodowy GEMNS: Self-navigated integrin receptors seeking “thermally-smart” multifunctional few-layer graphene encapsulated magnetic nanoparticles for molecular MRI-guided anticancer treatments in “real time” personalized nanomedicine, finansowany w ramach European Union's Seventh Framework Programme, ERA-NET EuroNanoMed II (European Innovative Research and Technological Development Projects in Nanomedicine, okres realizacji: 2015-2018. Kierownik grantu na Wydziale Chemicznym PW – dr inż. Magdalena Popławska.
  GEMNS PDF
 2. Projekt NCN PRELUDIUM: Nanoteranostyki dedykowane celowanym terapiom przeciwnowotworowym: Nowe magnetyczne hybrydowe materiały węglowe – synteza i charakterystyka (No. 2016/21/N/ST5/00864), finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, okres realizacji: 2017-2020. Kierownik grantu – mgr inż. Artur Kasprzak.
  PRELUDIUM PDF
 3. Projekt NCN OPUS: Badania nowych sfunkcjonalizowanych pochodnych płatkowego tlenku grafenu (GO) z wykorzystaniem długoterminowej hodowli sferoidów w kierunku selektywnego wychwytu przez komórki nowotworowe (No. 2016/21/B/ST5/01774) , finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, okres realizacji: 2017-2020. Kierownik grantu – prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka.
  GRAFEN PDF

Współpraca naukowa z ośrodkami zewnętrznymi:

 • Prof. dr hab. n. med. Ireneusz P. Grudziński (Zakład Nanotechnologii Farmaceutycznej i Nanotoksykologii, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny)
 • Dr hab. Michał Bystrzejewski (Pracownia Fizykochemii i Nanomateriałów Zakład Chemii Fizycznej i Radiochemii, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)
 • Dr hab. Anna M. Nowicka (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. Mihaela Roxana Cimpan (Department of Clinical Dentistry - Biomaterials, Faculty of Medicine and Dentistry, University of Bergen, Bergen, Norway)
 • Prof. Maria Dusinska (Health Effects Laboratory, MILK, NILU-Norwegian Institute for Air Research, Kjeller, Norway)
 • Prof. Mircea V. Diudea (Department of Chemistry, Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, Babes-Bolyai University, Cluj, Romania)

Zespół modyfikacji i funkcjonalizacji nanostruktur węglowych:

 1. Mgr inż. Artur Kasprzak – doktorant w Z.Ch.Org., promotor – dr hab. inż. Mariola Koszytkowska-Stawińska, promotor pomocniczy – dr inż. Magdalena Popławska.
  Projekt NCN ETIUDA: Materiały funkcjonalne oparte na magnetycznych nanokapsułkach węglowych - synteza i zastosowanie w nanomedycynie, elektrochemii i katalizie heterogenicznej (No. 2018/28/T/ST5/00018), finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, ośrodki badań: Wydział Chemiczny PW oraz Uniwersytet Osakijski ( grupa Prof. Hidehiro Sakurai), okres realizacji: 2018-2019. Kierownik grantu – mgr inż. Artur Kasprzak.
  Etiuda.pdf
  Osiągnięcia: Osiągnięcia_AK_2018.pdf
 2. Inż. Katarzyna Guńka – studentka II stopnia Biotechnologia, wykonuje pracę magisterską.
  Osiągnięcia: Osiągnięcia_KG_2018.pdf
 3. Kristina Fateyeva – studentka I stopnia Biotechnologia, wykonyje pracę inżynierską.
  Osiągnięcia: Osiągnięcia_KF_2018.pdf
 4. Ksenia Kuzmenko – studentka I stopnia Biotechnologia, wolontariuszka.

Byli członkowie Zespołu:

 1. Mgr inż. Mikołaj Kozłowski – wykonywał pracę inżynierską i magisterską. Obecnie na stypendium FULBRICHTA w USA.

Publikacje w czasopismach (od 2013 roku):
Publikacje.pdf

Wykonywane prace inżynierskie i magisterskie (od 2011 roku):
Prace.pdfZakład Chemii Organicznej 2008-2018 Ostatnia modyfikacja: 15.10.2018