Zakład Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego PW

Skład osobowy

Prace badawcze

Dla studentów

Usługi

Historia Zakładu

Kontakt

Przydatne linki

Strona główna

Przedmiot

Chemia Organiczna - mechanizmy, stereochemia


Rok

III

Forma zajęć

Wykład


Semestr

zimowy

Przedmiot

E


Liczba godzin

30

Kod przedmiotu

CTI


Liczba punktów ETCS

2

Prowadzący

Dr inż. Magdalena Popławska, Zakład Chemii Organicznej p. 133, tel: (22)2347373, e-mail: magdap@ch.pw.edu.pl

Opis przedmiotu

Wykład ma na celu poszerzenie wiadomości dotyczących przebiegu reakcji organicznych przedstawionych w ramach wykładu podstawowego, a także zapoznanie z nowymi mechanizmami, takimi jak np. reakcje jonorodnikowe czy pericykliczne. Szczególny nacisk położony jest na relacje pomiędzy budową substratów i warunkami reakcji, a powstającymi produktami. Rozszerzono zagadnienia dotyczące stereochemicznych aspektów przebiegu reakcji organicznych.


Wymagane wcześniejsze zaliczenie przedmiotów

Chemia organiczna – wykład podstawowy (wykład jest ogólnodostępny, ale do kolokwium zaliczeniowego mogą przystąpić jedynie studenci mający zdany egzamin z Chemii Ogranicznej)

Forma zaliczenia


Kolokwium zaliczenioweZalecana literatura

Dowolne podręczniki do chemii organicznej w dowolnych językach, internet
Zakład Chemii Organicznej 2008-2012 Ostatnia modyfikacja 10.10.2012