Zakład Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego PW

Skład osobowy

Prace badawcze

Dla studentów

Usługi

Historia Zakładu

Kontakt

Przydatne linki

Strona główna

Praktyczne aspekty interpretacji widm IR,1H i 13C NMR
wykład obieralny dla studentów kierunku Technologia Chemiczna

Opis przedmiotu

Materiały pomocnicze do pobrania
Wykład NMR
Przykłady NMR
Widma izomerów C10H12O
Silverstein Zadania treningowe

Wykład IR
Przykłady IR

Kolokwium
Rozwiązanie kolokwium 1

Zakład Chemii Organicznej 2008-2019 Ostatnia modyfikacja 11.09.2019