Zakład Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego PW

Skład osobowy

Prace badawcze

Dla studentów

Usługi

Historia Zakładu

Kontakt

Przydatne linki

Strona główna

Chemia Organiczna – wykład + ćwiczenia audytoryjne
dla studentów kierunku Technologia Chemiczna

Plan wykładu 2018/2019
Regulamin przedmiotu 2018/2019 i podstawowe informacje

Wykład 2018/2019 (pliki .pdf do pobrania)
1-2 Struktura elektronowa atomów, tworzenie wiązań chemicznych
3 Właściwości kwasowo-zasadowe związków organicznych
4-6 Wprowadzenie do nazewnictwa związków organicznych
7-9 Stereoizomeria
10 Alkeny - wiadomości wstępne
11-13 Alkeny - reaktywność
14-15 Alkiny i wprowadzenie do syntezy wieloetapowej
16-17 Delokalizacja elektronów i reaktywność dienów sprzężonych
18-19 Substytucja nukleofilowa w halogenkach alkili
20-21 Eliminacja halogenków alkili
22-24 Reakcje alkoholi, eterów, epoksydów, amin i tioli
25 Reakcje związków metaloorganicznych
26 Substytycja i addycja rodnikowa
27-29 Reakcje kwasów karboksylowych i ich pochodnych
30-33 Reakcje aldehydów i ketonów
34-37 Reakcje związków karbonylowych z udziałem węgla-alfa
38 Addycja nukleofilowa do alfa-beta nienasyconych aldehydów, ketonów i estrów
39-42 Reakcje benzenu i jego pochodnych
43 Synteza i reakcje amin
44-45 Wstęp do chemii węglowodanów
46-47 Wstęp do chemii alfa-aminokwasów

Zadanie z nomenklatury

Materiały pomocnicze (pliki .pdf do pobrania)
Nazewnictwo wybranych klas związków organicznych
Niektóre pospolite grupy uszeregowane według reguł pierwszeństwa
Metody otrzymywania wybranych klas związków organicznych
Zadania treningowe
Errata do skryptu "Chemia Organiczna. Kurs podstawowy"

Przykładowe zadania
Kartkówki 2017/2018 z rozwiązaniami
Kartkówki 2016/2017
Kartkówki 2015/2016

Kolokwia 1-3, 2017-2018 z rozwiązaniami
Kolokwia 1-3, 2016-2017 z rozwiązaniami

Kolokwium I, 13.11.2015
Kolokwium I, 5.11.2008
Kolokwium I, 5.11.2008 - rozwiązania
Kolokwium I, 30.10.2008 (grupa dodatkowa)
Kolokwium I, 30.10.2008 - rozwiązania (grupa dodatkowa)
Kolokwium I, 27.03.2008
Kolokwium I, 27.03.2008 - rozwiązania
Kolokwia I, 2001-2008

Kolokwium II, 16.04.2009
Kolokwium II, 4.12.2008 (grupa dodatkowa)
Kolokwium II, 4.12.2008 - rozwiązania (grupa dodatkowa)
Kolokwium II, 26.11.2008
Kolokwium II, 26.11.2008 - rozwiązania
Kolokwium II, 8.05.2008
Kolokwium II, 8.05.2008 - rozwiązania
Kolokwia II, 2001-2008

Kolokwium III, 22.01.2009 (grupa dodatkowa)
Kolokwium III, 22.01.2009 - rozwiązania (grupa dodatkowa)
Kolokwium III, 7.01.2009
Kolokwium III, 7.01.2009 - rozwiązania cz.1 cz.2 cz.3 cz.4
Kolokwium III, 12.06.2008
Kolokwium III, 12.06.2008 - rozwiązania
Kolokwia III, 2002-2008

Kolokwium IV, 28.01.2009
Kolokwium IV, 28.01.2009 - rozwiązania cz.1 cz.2
Kolokwia IV, 2002-2008

Kolokwium zaliczeniowe 2015-2016 z rozwiązaniami
Kolokwium zaliczeniowe 2016-2017 z rozwiązaniami
Kolokwium zaliczeniowe 2017-2018 z rozwiązaniami
Kolokwium zaliczeniowe, 2.02.2009 (grupa dodatkowa)
Kolokwium zaliczeniowe, 2.02.2009 - rozwiązania (grupa dodatkowa)
Kolokwium zaliczeniowe, 4.09.2008
Kolokwium zaliczeniowe, 4.09.2008 - rozwiązania
Kolokwia zaliczeniowe, 2001-2008

Egzaminy 2017-2018 termin 1-2 z rozwiązaniami
Egzaminy 2016-2017 termin 1-3 z rozwiązaniami
Egzaminy 2015-2016 termin 1-3 z rozwiązaniami
Egzamin, 9.02.2009 (grupa dodatkowa)
Egzamin, 9.02.2009 - rozwiązania (grupa dodatkowa)
Egzamin, 9.02.2009
Egzamin, 9.02.2009 - rozwiązania
Egzamin, 2.02.2009
Egzamin, 2.02.2009 - rozwiązania cz.1 cz.2
Egzamin, 30.06.2008
Egzamin, 30.06.2008 - rozwiązania
Egzamin, 23.06.2008
Egzamin, 23.06.2008 - rozwiązania
Egzaminy, 2001-2008

Zakład Chemii Organicznej 2008-2019 Ostatnia modyfikacja 15.02.2019