Katedra Chemii Organicznej
Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

Skład osobowy

Prace badawcze

Dla studentów

Usługi

Historia Zakładu

Kontakt

Przydatne linki

Strona główna

Chemia Organiczna – wykład + ćwiczenia audytoryjne
dla studentów kierunku Technologia Chemiczna

Regulamin przedmiotu CH.TIK304
Plan wykładu 2019/2020

Wykład 2019/2020 (pliki .pdf do pobrania)
2020_1-2 Struktura elektronowa atomów, tworzenie wiązań chemicznych
2020_3 Właściwości kwasowo-zasadowe związków organicznych
2020_4 Konformacje związków organicznych
2020_5-7 Stereoizomeria
2020_8 Alkeny - wiadomości wstępne
2020_9-11 Alkeny - reaktywność
2020_12-13 Alkiny i wprowadzenie do syntezy wieloetapowej
2020_14-15 Delokalizacja elektronów i reaktywność dienów sprzężonych
2020_16-17 Substytucja nukleofilowa w halogenkach alkili
2020_18-19 Eliminacja halogenków alkili
2020_20-22 Reakcje alkoholi, eterów, epoksydów, amin
2020_23-25 Reakcje kwasów karboksylowych i ich pochodnych
2020_26-29 Reakcje aldehydów i ketonów
2020_30-33 Reakcje związków karbonylowych z udziałem węgla-alfa
2020_34 Addycja nukleofilowa do alfa-beta nienasyconych aldehydów, ketonów i estrów
2020_35 Synteza i reakcje amin
2020_36-39 Reakcje benzenu i jego pochodnych
2020_40 Substytycja i addycja rodnikowa
2020_41 Reakcje związków metaloorganicznych
2020_42-43 Wstęp do chemii węglowodanów
2020_44-45 Wstęp do chemii alfa-aminokwasów

Zadanie z nomenklatury

Materiały pomocnicze (pliki .pdf do pobrania)
2020_ćwicz1_wprowadzenie do nazewnictwa związków organicznych i wybrane własności fizyczne związków organicznych
Nazewnictwo wybranych klas związków organicznych
Niektóre pospolite grupy uszeregowane według reguł pierwszeństwa
Metody otrzymywania wybranych klas związków organicznych
Zadania treningowe
Errata do skryptu "Chemia Organiczna. Kurs podstawowy"
Odczarujmy stereochemię - warsztaty ze stereochemii

Przykładowe zadania
Kartkówki 2017/2018 z rozwiązaniami
Kartkówki 2016/2017
Kartkówki 2015/2016

Kolokwia 1-3, 2017-2018 z rozwiązaniami
Kolokwia 1-3, 2016-2017 z rozwiązaniami

Kolokwium I, 13.11.2015
Kolokwium I, 5.11.2008
Kolokwium I, 5.11.2008 - rozwiązania
Kolokwium I, 30.10.2008 (grupa dodatkowa)
Kolokwium I, 30.10.2008 - rozwiązania (grupa dodatkowa)
Kolokwium I, 27.03.2008
Kolokwium I, 27.03.2008 - rozwiązania
Kolokwia I, 2001-2008

Kolokwium II, 16.04.2009
Kolokwium II, 4.12.2008 (grupa dodatkowa)
Kolokwium II, 4.12.2008 - rozwiązania (grupa dodatkowa)
Kolokwium II, 26.11.2008
Kolokwium II, 26.11.2008 - rozwiązania
Kolokwium II, 8.05.2008
Kolokwium II, 8.05.2008 - rozwiązania
Kolokwia II, 2001-2008

Kolokwium III, 22.01.2009 (grupa dodatkowa)
Kolokwium III, 22.01.2009 - rozwiązania (grupa dodatkowa)
Kolokwium III, 7.01.2009
Kolokwium III, 7.01.2009 - rozwiązania cz.1 cz.2 cz.3 cz.4
Kolokwium III, 12.06.2008
Kolokwium III, 12.06.2008 - rozwiązania
Kolokwia III, 2002-2008

Kolokwium IV, 28.01.2009
Kolokwium IV, 28.01.2009 - rozwiązania cz.1 cz.2
Kolokwia IV, 2002-2008

Kolokwium zaliczeniowe 2015-2016 z rozwiązaniami
Kolokwium zaliczeniowe 2016-2017 z rozwiązaniami
Kolokwium zaliczeniowe 2017-2018 z rozwiązaniami
Kolokwium zaliczeniowe, 2.02.2009 (grupa dodatkowa)
Kolokwium zaliczeniowe, 2.02.2009 - rozwiązania (grupa dodatkowa)
Kolokwium zaliczeniowe, 4.09.2008
Kolokwium zaliczeniowe, 4.09.2008 - rozwiązania
Kolokwia zaliczeniowe, 2001-2008

Egzaminy 2017-2018 termin 1-2 z rozwiązaniami
Egzaminy 2016-2017 termin 1-3 z rozwiązaniami
Egzaminy 2015-2016 termin 1-3 z rozwiązaniami
Egzamin, 9.02.2009 (grupa dodatkowa)
Egzamin, 9.02.2009 - rozwiązania (grupa dodatkowa)
Egzamin, 9.02.2009
Egzamin, 9.02.2009 - rozwiązania
Egzamin, 2.02.2009
Egzamin, 2.02.2009 - rozwiązania cz.1 cz.2
Egzamin, 30.06.2008
Egzamin, 30.06.2008 - rozwiązania
Egzamin, 23.06.2008
Egzamin, 23.06.2008 - rozwiązania
Egzaminy, 2001-2008

Katedra Chemii Organicznej 2008-2020 Ostatnia modyfikacja 21.02.2020